ODYOPLUS ISLAK JELLİ ABR KLİNİK BERA ELEKTRODLARI

ODYOPLUS ISLAK JELLİ ABR KLİNİK BERA ELEKTRODLARI

  • Yüzey EMG, Sinir İletim Sistemi, Polisomnografi, BERA testlerinde kullanılmak üzere ıslak jelli olarak dizayn edilmiştir.
  • Vivosonic ve Madsen Accuscreen marka Klinik ABR cihazları ile %100 uyumludur.
  • Ürün 25 lik adetler halinde paketlenmiş olup, paketler açıldığında ortalama elektrot ömrü  max. 1 ay ve üretim tarihini müteakip açılmamış paketlerin minimum son tüketim tarihi 18-24 ay arasındadır.


ISLAK JELLİ ABR/BERA ELETKRODU 

  1. Yüzey EMG, Sinir İletim Sistemi, Polisomnografi, BERA testlerinde kullanılmak üzere ıslak jelli olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
  2. Klinik ABR/BERA uygulamalarında mastoid üzerine kolay adapte edilecek şekilde tasarlanmış olacaktır.
  3. Vivosonic, İnteracustik, Madsen marka Klinik ABR cihazları ile %100 uyumlu olmalıdır.
  4. Elektrot’ un cilt yüzeyine temas eden kavrama bölgesi geniş bir biçimde uygulamalarda cildin rahat nefes alabilmesine olanak verebilecek şekilde dizayn edilmiş poliüretan bio uyumlu köpük yapıda olmalıdır.
  5. Yapışkan madde akrilat yapıda olmalıdır.
  6. Elektrodun sensör kısmı Ag/AgCI ( gümüş/gümüş klorid ) yapıda olmalıdır.
  7. Ürün 25 lik adetler halinde paketlenmiş olup, paketler açıldığında ortalama elektrot ömrü    max. 1 ay ve üretim tarihini müteakip ortalama açılmamış paketlerin minimum son tüketim tarihi 18-24 ay arasında olmalıdır.


EnglishTurkey