MEDLAR LARENGEAL MASKELER

MEDLAR LARENGEAL MASKELER

MEDLAR LARGENGEAL MASKE GASTRİK KANALLI REASUBLE %100 SİLİKON

MEDLAR LARENGEAL MASKE GASTRİK KANALLI KAFSIZ SUPRAGLOTTİK SİLİKON

MEDLAR LARENGEAL MASKE ESNEK SPİRALLİ

MEDLAR LARENGEAL MASKE TEK KANALLI DİSPOSABLE PVC

MEDLAR LARENGEAL MASKE TEK KANALLI REASUBLE %100 SİLİKON

MEDLAR LARENGEAL MASKE GASTRİK KANALLI DİSPOSABLE SİLİKON

 

%100 SİLİKON


LARİNGEAL MASKE GASTRİK KANALLI REUSABLE %100 SİLİKON
No: 1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 )

1. Laringaskop kullanmadan uygulanabilmeli ve larengeal maskeler gastrik kanala sahip olmalıdır.
2. Ürünün konektör kısmı hariç tamamı % 100 silikon’dan imal edilmiş olmalıdır, Lateks,PVC ve kanserojen madde içermemelidir.Bu husus kurum istediği takdir de TÜBİTAK tan belgelenecektir
3. Çok kullanımlık olmalıdır. Buhar otoklavında 134Cº (Yüzotuzdört)’de 4-6 dakikada, E.O. otoklavında
4. veya sıvı kimyasallarla steril edilerek en az 40 defa kullanılabilmelidir.
5. Birbirine yapışık iki %100 silikon tüp ve maske yapısındaki kaftan oluşacak, tüpün solunumla ilgili olanı tel destekli sarmal (spiralyapıda) diğeri ise düz yapıda, gastrik kanala giriş için uygun yapıda olacaktır.Tüpler şeffaf olmalı ve bu sayede hastanın ventilasyon performansı gözlemlenebilmelidir.
6. Gastrik kanala ait tüp nasogastrik tüpün geçişine uygun olacaktır. Burada ençok 18(onsekiz)
7. mm.lik nasogastrik sonda geçişi sağlanacaktır.
8. Ucunda anestezi devresine bağlanmayı sağlayıcı 15mm.lik standart konnektörü bulunmalıdır.
9. Konnektör ucunda seri numarası bulunmalı bu sayede kayıt kartı ile sterilizasyon takibi yapılabilmelidir.
10. Hasta tarafından ısırılarak havayolu tüpüne zarar vermemesi için iki tüpün kafa bağlanma bölgesinde koruyucu bir katmana (bite-block) sahip olacaktır.
11. Ürünün içinde yerleştirilebilmesi için sert intraducer aparatı olmalıdır.
12. Maske numaraları ve kaf şişirme basınçları aşağıdaki gibi olmalıdır.

13. No:1 3-5 kg yenidoğan Maximum 4 ml hava ile kaf şişirilir
14. No:1,5 5-10kg’a kadar olan çocuklarda Maximum 7ml hava ile kaf şişirilir.
15. No:2 10-20kg’a kadar olan çocuklarda Maximum 10ml hava ile kaf şişirilir.
16. No:2,5 20-30kg’a kadar olan çocuklarda Maximum 14ml.hava ile kaf şişirilir.
17. No:3 30kg’dan erişkine kadar Maximum 20ml hava ile kaf şişirilir.
18. No:4 Normal ve büyük erişkinler için Maximum 30ml hava ile kaf şişirilir.
19. No:5 Büyük ve kilolu erişkinler için Maximum 40ml.hava ile kaf şişirilir.

LARİNGEAL MASKE, KAFSIZ SUPRAGLOTTİK NO: No: 1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5

1. Ürün, laringeal işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış ve laringoskop kullanımına gerek olmadan kullanılmalıdır.
2. Laringeal maske silikondan imal edilmiş olmalı ve lateks içermemelidir.
3. Laringeal maske kafsız olmalıdır.
4. LMA yerleştirildiği konumda, etrafında dönmesini önlemek için, eliptik yapıda tasarlanmış olmalıdır.
5. LMA’nın damak ile temas eden yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
6. LMA jel teknolojisine sahip olmalı böylece tam blokaj sağlanmalıdır.
7. LMA’nın doğru yerleştirilmesini sağlamak için kesici dişlerin hizalanması amacıyla bir işaret çizgisine sahip olmalıdır.
8. LMA yerleştirildiği konumda, düşük havayolu basınçlarında kaçak oluşturmamalıdır.
9. LMA üzerinde gastrik kanal girişi bulunmalı, bu kanalın içinden nazogastrik tüp geçmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
10. LMA hasta tarafından ısırılarak havayolu tıkanıklığına yol açmayacak şekilde ürün ile bütünleşik bir ısırma koruyucu blok sistemi bulunmalı ve sert blok parçasının birleşme yerinde, ürün yerleştirilirken kıvrılmasını engellemek için bir tasarım özelliğine sahip olmalıdır.
11. LMA kolay ve hızlı yerleşim için esnek bir yapıya sahip olmalıdır.
12. LMA şeffaf olmalıdır. Steril paketlenmiş olmalıdır.
13. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır

LARİNGEAL MASKE, ESNEK, SPİRALLİ
1. Glossofarengeal ve larengeal refleksleri olmayan, yüz travmalı, üst solunum yolu anatomisi bozuk ve hava yolu desteğine gereksinim duyan bilinci kapalı hastalarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

2. Laringeal maske lateks içermemelidir, Silikondan üretilmiş olmalıdır.
3. Ürünün 0,5-1-1,5-2-2,5-3-4-5-6 boyutları olmalıdır.
4. Havalandırma tüpünün içerisinde sarmal çelik tel ile esneklik sağlanmalıdır.

5. Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir.
6. Klasik “Brain airway” kaf şekline sahip olmalı, bu sayede kullanım zorluğu yaratabilecek sebepler ortadan kaldırılmalıdır.
7. Laringeal maskenin kaf kısmı şişirildiğinde, özofagus bu kaf tarafından hastaya zarar vermeyecek biçimde kapatılmalıdır. Bu şekilde LMA`dan geçen hava veya gaz solunum yoluna kanalize edilmelidir.
8. Hava yolu tüpüne bağlı inflation (şişirme) tüpü bulunmalıdır.
9. Ürünün üzerinde boyut ve şişirme hacmi LMA üzerinde yazılmalıdır.
10. Optimal havayolu tüp esnekliğine sahip olmalı, bu sayede glotis çevresine kaf oturmasının mümkün olduğunca keskin olması sağlanmalıdır.
11. Konnektörü standart 15 mm çapında olmalıdır.
12. Kolay geçişe izin verecek yapıda pürüzsüz yüzeyli olmalıdır.
13. Maskenin hava yolu tüpü yükselen sıvı-sekresyonların fark edilmesine imkân tanıyacak şekilde şeffaf yapıda olmalıdır.
14. Ürün şişirildiğinde havayolu kısmını kapatmamalıdır.

LARİNGEAL, TEK KULLANIMLIK, KAFLI

1. Ürün, laringeal işlemler için tasarlanmış ve laringoskop kullanımına gerek olmadan kullanılmalıdır.
2. Laringeal maske kaflı olmalıdır
3. LMA klasik “brain airway” kaf şekline sahip olmalı, bu sayede kullanım zorluğu yaratabilecek sebepler ortadan kaldırılmalıdır.
4. Laringeal maskenin kaf kısmı şişirildiğinde, özefagus bu kaf tarafından hastaya zarar vermeyecek biçimde kapatılmalıdır. Bu şekilde LMA`dan geçen hava veya gaz solunum yoluna kanalize edilmelidir.
5. LMA üzerinde boyut ve şişirme hacmi yazılmalıdır.
6. LMA tek kullanımlık olmalı, böylece enfeksiyon ve çapraz kontaminasyon riskini ortadan kaldırmalıdır.
7. LMA üzerindeki hava yolu tüpüne bağlı inflation (şişirme) tüpü bulunmalıdır.
8. LMA üzerinde maske boyutu yazmalıdır.
9. LMA üzerinde, hastanın ağzından çıkan bölümde kullanımı kolaylaştıracak işaretler bulunmalı, tüp üzerinde bulunan bilgiler silinmemelidir.
10. LMA optimal havayolu tüp esnekliğine sahip olmalı, bu sayede glotis çevresine kaf oturmasının mümkün olduğunca keskin olması sağlanmalıdır.
11. LMA kolay geçişe izin verecek yapıda pürüzsüz yüzeyli olmalıdır.
12. LMA hava yolu tüpü yükselen sıvı sekresyonların fark edilmesine imkan tanıyacak şekilde şeffaf yapıda olmalıdır.
13. Laringeal maske lateks içermemelidir.
14. PVC veya Silikondan üretilmiş olmalıdır.
15. Laringeal maske 1-1.5-2-2.5-3-4-5 F olmalıdır.
16. Konnektörü standart 15 mm çapında olmalıdır.
17. LMA şişirildiğinde havayolu kısmını kapatmamalıdır.
18. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi, bulunmalıdır.
19. Ürün steril ambalajlarda olmalıdırcialis fiyat

EnglishTurkey