İlk Yardım Boyunluğu Uygulama İlkeleri

By: | Tags: | Comments: 0 | Mart 4th, 2019

İLK YARDIM BOYUNLUĞU UYGULAMA İLKELERİ

İlk yardım boyunluğu uygulama ilkeleri : İlk yardım boyunlukları, tek parça sert materyalden ambulans servisleri için özel olarak üretilmiş, özel durumlar içeren hastaların nakilleri esnasında boyun bölgesinin sağdan sola ve önden arkaya hareket etmesini engellemek üzere kullanılan bir materyaldir.

IMMOBILIZASYON ILKELERİ

Boyun omurunun ve omuriliğin daha fazla zarar görmesini engellemek, baş ve boyunun aynı doğrusal hizaya getirilerek bu pozisyonun korunması ile olur. Baş ve boyun öne doğru eğilmemeli, geriye doğru uzatılmamalı veya sağa sola doğru eğilmemelidir. Hastanın baş ve boyun bölgesini aynı doğrusal pozisyonda tutmak omuriliğin kırılmasını, yabancı cisimlerin sürtünmesini ve vertebra hasarını önler. Buna ek olarak aynı doğrusal pozisyonu korumak omuriliğin bükülmesini veya fiziksel ve iskemik yaralanmalar nedeni ile gerçekleşen omurilik zedelenmelerinin önüne geçmektedir. Ayarlanabilir boyunluk tüm hasta immobilizasyonunun yalnızca bir parçasıdır.

KULLANMA TALİMATLARI

  • Baş ve boyun bölgesi normal doğal duruş şekli pozisyonuna alınmalıdır.

NOT: Eğer bir direnç ile karşılaşılmış ise veya hastanın rahatsızlığı gözlemlenmiş ise lütfen kendi protokolünüzü takip ediniz.

  • Baş ve boyun uygun şekilde doğal haline stabilize edildikten sonra 2. bir şahıs kendi eli ile boyun bölgesini hizalayarak hasta için en uygun boyunluğu seçmelidir.
  • Boyun ölçüsünü alan ilgili kişi daha sonra eli ile almış olduğu bu ölçüyü boyunluk üzerinde hizalayarak uygun gelecek yüksekliği ayarlamalıdır.
  • Mesafenin ölçümü sırasında boyunluk üzerindeki köpük baz alınmamalıdır. Boyunluğun destekleyici plastik materyal üzerinden alının ölçü el ile işaretlenmelidir.

UYGULAMA ( İlk yardım boyunluğu uygulama ilkeleri )

Uygun boyda bir boyunluk uygulaması için 2 eğitimli personel gereklidir. İlk kişi baş ve boyun bölgesinin uygun şekilde stabilize edilmesi ve konumlandırmasından sorumlu olmalıdır.

  • İkinci görevli ise boyunluğun uygun şekilde katlanması ve çene kısmının oluşturulmasından sorumlu olan kişi olmalıdır. Bu işlemden sonra aynı kişi boyunluğu hastaya yerleştirme işleminden sorumlu personel olacaktır.
  • Boyunluk hasta üzerinden uygun şekilde konumlandırıldıktan sonra, aynı kişi boyunluğun ense bölgesinden dolaştırılarak kulak hizasındaki alt kısımdan bitiştirmeli ve konumlandırmayı tamamlamalıdır.
  • Boyunluğun konumlandırması tamamlandıktan sonra yan bant yardımı ile uygun sıkılık sağlayarak boyun üzerinde sabitlenmelidir.

UYARI

Tüm işlem sırasında baş ve boyun hizası korunmalıdır. İlk Yardım boyunluğu doğru şekilde yerleştirildikten ve hasta nakil için hazır konuma getirildikten sonra hastanın başı asla oynatılmamalıdır. Hasta nakil öncesinde boyunluk kısmından sedye üzerine uygun bantlar ve baş desteği sağlayıcı yardımcı bir materyal ile sabitlenmelidir.

YATAR POZİSYONDA UYGULAMA ( İlk yardım boyunluğu uygulama ilkeleri )

Eğer hasta yatar pozisyonda ise, mevcut boyunluğun iç kısmı hastanın boynunun arka kısmına gelecek şekilde hafifçe bir taraftan kaydırılmalı ve ucu diğer tarafa geçtikten sonra boyunluğun çene kısmı hastanın çene altına gelecek şekilde dikkatlice yerleştirilmelidir. Boyunluğun diğer ucunda yer alan yapışkan bant yardımı ile uygun sıkılık sağlayarak boyun üzerinde sabitlenmelidir

İlk yardım boyunluğu uygulama ilkeleri için uyarılar

Tüm işlem sırasında baş ve boyun hizası korunmalıdır. Ayarlanabilir ilk yardım boyunluğu doğru şekilde yerleştirildikten ve hasta nakil için hazır konuma getirildikten sonra hastanın başı asla oynatılmamalıdır. Hasta nakil öncesinde boyunluk kısmından sedye üzerine uygun bantlar ve baş desteği sağlayıcı yardımcı bir materyal ile sabitlenmelidir.

İlk yardım boyunluğu uygulama ilkeleri – TEMİZLEME

İlk Yardım Boyunluğu tek kullanımlık olup, herhangi bir uygulamadan sonra çapraz enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için atılmalıdır.

Acil ve tekrar kullanılmasını gerektirecek durumlarda, enfeksiyonu önlemek amacı ile materyal hafif bir deterjan ve su ile temizlenebilir.

Tekrar kullanımından önce materyalin iş görebilir olduğundan emin olunuz. Eğer ürün tekrar kullanılamayacak duruma gelmiş ise kullanım dışı bırakınız.

UYARILAR

İlk yardım boyunlukları konu ile ilgili sağlık uzmanları tarafından onaylanmış ve fizik tedavi uzmanlarının görüşleri ve direktifleri doğrultusunda üretilmektedir.

Diğer bir önemli nokta ise doktorlar ve diğer kullanıcıların bilgisi dâhilinde kullanım şekli bilinen ilgili kişiler tarafından kullanım özellikleri göz önüne alınarak bu konuda gerekli ilk yardım eğitimini almış şahısların kullanımına sunulmuş olmasıdır.

İlk yardım boyunluklarının Kullanım kılavuzundaki tüm direktifler göz önüne alınmalıdır. Ürünün kullanımı konusunda uzman kişilerin onayı alındıktan sonra hasta üzerinde uygulamaya geçilebilir.

EnglishTurkey